dinsdag 18 februari 2014

Administratieve vereenvoudiging voor alleenstaande ouders

Een tijdje geleden kreeg ik een brief in de bus van RKW (de Rijksdienst voor Kinderbijslag van Werknemers): wij stellen vast dat u feitelijk gescheiden bent, gelieve bijlage in te vullen met het bedrag van uw inkomsten (loon + eventuele uitkeringen) zodat wij kunnen vaststellen of u nog steeds recht hebt op kinderbijslag en eventueel op verhoogde kinderbijslag. Vriendelijk dat men dit zo spontaan aanbiedt! En inderdaad, als alleenstaande mama met inkomen < X heb ik recht op verhoogde kinderbijslag. Alle beetjes helpen, wij blij.

Momenteel zit ik in 1/5e tijdskrediet met motivatie om voor mijn dochter jonger dan 8 te zorgen. Ik krijg hiervoor een vervangingsuitkering van de RVA. Voor een aanmoedigingspremie kom ik niet in aanmerking omdat ik in de gelijkgestelde (what's in a name?) social profitsector werk. "Indien één of meer van uw gegevens wijzigen, moet u uw RVA-kantoor daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen." 
Bovenstaande brief van RKW deed mij daaraan denken. Dus dien ik na mijn (feitelijke) scheiding een officieel 'attest van gezinssamenstelling' door naar de RVA. Ik krijg bericht dat ik inderdaad als alleenstaande ouder recht heb op een verhoogde uitkering vanaf datum X mét terugwerkende kracht. Dank je wel daarvoor. Alle beetjes helpen, wij blij.

Opnieuw een brief van RKW, voortaan dien ik de bijlage namelijk iedere referteperiode in te dienen. Aangezien ik als alleenstaande mama recht heb op een verhoogde uitkering van de RVA, kom ik nu door de som loon + verhoogde uitkering nét boven het maximum bedrag dat mij recht geeft op verhoogde kinderbijslag. Ook dat wordt met terugwerkende kracht herberekend, zucht!  

Intussen ook nog een bericht gekregen van school in verband met de studietoelage voor kleuters. Dat ziet er pas een serieuze boterham uit. Maar toegeven, we zijn ook écht blij met al die kleine beetjes!

Geen opmerkingen: